Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje że Fundacja „Rodzice Szkole”

organizuje,  pod honorowym patronatem Pani Minister Anny Zalewskiej, 

II Ogólnopolską Konferencję Rad Rodziców. 

Tematem wiodącym konferencji będą zagadnienia wychowawczo-profilaktyczne.

Wszystkie informacje dotyczące Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem: 

http://radyrodzicow.pl/index.php/o-konferencji