Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Doradca zawodowy

Doradca zawodowy

Artykuły

Drzwi otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych

2016-04-05

 

Grudziądzkie szkoły ustaliły już terminy dni otwartych:

I Liceum Ogólnokształcące – 25.05.2016r.

II Liceum Ogólnokształcące – 24.05.2016r.

III Liceum Ogólnokształcące – 25.05.2016r.

IV Liceum Ogólnokształcące – 20.05.2016r.

Zespół Szkół Rolniczych - 21 kwietnia (czwartek) 2016r. w godz. 9.00 – 17.00.

Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich - 21 kwietnia 2016r. (czwartek) o godz. 11.00

Zespół Szkół Technicznych – 26 kwietnia 2016r. (8:30 i 11:30)

- Zespół Szkół Mechanicznych – 26 kwietnia 2016r.

- Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych – 26 kwietnia 2016r.

Zadanie dla uczniów II klas gimnazjum.

Odwiedzajcie szkoły, zbierajcie informacje, poznawajcie oferty edukacyjne, a za rok podjęcie decyzji o wyborze szkoły będzie łatwiejsze.

Sezon na ,,drzwi otwarte”

Wielu uczniów klas 3 gimnazjalnych  podjęło już decyzję o wyborze dalszej edukacji. Jest jednak jeszcze spora liczba tych, którzy nie dokonali takiego sprecyzowanego wyboru.

W podjęciu tej decyzji mogą pomóc tzw. ,,drzwi otwarte”, które szkoły ponadgimnazjalne organizują dla gimnazjalistów.

Warto i należy z tej oferty skorzystać i odwiedzić szkoły, aby mieć skalę porównawczą.

Na co zwracać uwagę podczas tych wizyt.

Zasadnicze Szkoły Zawodowe : 

 • jakich uczą kwalifikacji (1 czy 2)- możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły,

 • jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać uczniem szkoły (np. stan zdrowia),

 • gdzie odbywają się praktyki zawodowe (warsztaty przyszkolne czy prywatni pracodawcy),

 • jaka jest kadra nauczycielska,

 • jakie warunki panują w szkole (np. wyposażenie warsztatów, pracowni),

 • jaka jest zdawalność egzaminów kwalifikacyjnych,

 • czy dana szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym,

 • dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia.

 

 

Technika

 • jakich uczą kwalifikacji (2 czy 3) zapytaj o dokładną nazwę kwalifikacji – możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkoły,

 • jakie przedmioty są uczone na poziomie rozszerzonym (2),

 • gdzie odbywają się praktyki zawodowe i staże zawodowe (warsztaty przyszkolne,  prywatni pracodawcy),

 • jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać uczniem szkoły (np. stan zdrowia),

 • jakie jest wyposażenie pracowni zawodowych i warsztatów przyszkolnych,

 • z jakimi zakładami współpracuje szkoła.

 • jaka jest kadra nauczycielska,

 • jaka jest zdawalność egzaminów kwalifikacyjnych,

 • jaka jest zdawalność matury,

 • czy dana szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym,

 • dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia.

Liceum Ogólnokształcące

 • ile i jakie przedmioty są uczone na poziomie rozszerzonym (2-4) na danym profilu,

 • jak wyposażone są pracownie,

 • jaka jest zdawalność matury,

 • ilu uczniów podejmuje naukę na studiach wyższych.

 

Typy osób podejmujące decyzje zawodowe

Poznanie

siebie

Poznanie

zawodów

Ja” w zawodzie

Typ osoby

TAK

TAK

TAK

Zdecydowana

TAK

TAK

NIE

Poszukująca

TAK

NIE

NIE

Niedoinformowana

NIE

TAK

NIE

Nie znająca siebie

NIE

NIE

TAK

Nieadekwatna

NIE

NIE

NIE

Zupełnie niezdecydowana

 

Na podst. Wojtasik B., Warsztat doradcy zawodu. Aspekty pedagogiczno-psychologiczne. Warszawa 1997

 

 

 

Czytaj więcej o: Drzwi otwarte w szkołach ponadgimnazjalnych

Harmonogram naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017

2016-04-05

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu

uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 23 maja (poniedziałek)

do 20 czerwca 2016r. (poniedziałek) do godz. 15.00.

Od 27lipca (środa) od godz. 12.00

do 29 lipca 2016 r. (piątek) do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Od 24 czerwca (piątek)

do 28 czerwca 2016 r. (wtorek) do godz. 15.00

 

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 30 czerwca 2016 r.

(czwartek)

Do 3 sierpnia 2016 r. (środa)

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 18 lipca (poniedziałek)

do godz. 12.00

Do 18 sierpnia 2016 r

(czwartek)

5

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.

Do 20 lipca 2016 r. (środa)

do godz. 15.00

Do 22 sierpnia 2016r.

(poniedziałek)

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Do 25 lipca 2016 r. (poniedziałek) do godz. 15.00

Do 25 sierpnia 2016 r (czwartek)

do godz. 15.00

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Do 27 lipca 2016 r. (środa)

do godz. 12.00

Do 26 sierpnia 2016 r

(piątek) do godz. 12.00

8

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Niezwłocznie, nie później niż 27 lipca 2016 r. (środa)

do godz. 15.00

Niezwłocznie, nie później niż 26 sierpnia 2016 r. (piątek)

do godz. 15.00

Czytaj więcej o: Harmonogram naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017

Co dalej, gimnazjalisto?

2016-03-14

Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Celem wprowadzenia zmian jest m.in. poprawa efektów kształcenia oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy.

Obowiązujące zmiany dotyczą kształcenia zawodowego (technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, kwalifikacyjne kursy zawodowe) i ogólnego (liceum ogólnokształcące).

Czytaj więcej o: Co dalej, gimnazjalisto?

W sieci poznaj….. siebie!

2016-03-02

W sieci poznaj….. siebie!

 W Internecie możesz znaleźć testy pomocne w samodzielnym określaniu predyspozycji. Możesz je

potraktować jak „przymiarkę” do określenia siebie.

Jeśli masz ochotę – skorzystaj z tych adresów:

 

Czytaj więcej o: W sieci poznaj….. siebie!

Grudziądzkie Targi Edukacyjne

2016-02-29

 

Przewodnik szpiega po Targach Edukacyjnych

Stoisz przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej? Możesz potraktować to jako misję szpiegowską.                                                             

  Rozpocznij ją 22 marca na Targach Edukacyjnych na hali Olimpii.

Czytaj więcej o: Grudziądzkie Targi Edukacyjne

NOWE ZAWODY

2016-02-22

 

Pojawiające się obecnie nowe nazwy zawodów i specjalności są często nieznane lub niezrozumiałe. Poniższy krótki słownik krótko wyjaśnia wybrane nazwy nowych zawodów w poszczególnych dziedzinach, pochodzące z ogłoszeń prasowych i klasyfikacji zawodów, które już dziś są szansą na ciekawą karierę zawodową, wpisującą się w realia współczesnego rynku pracy.Czytaj więcej o: NOWE ZAWODY

To o nich pracodawcy będą walczyć w tym roku

2016-02-19

                                          

 

Czeka nas rok fachowców. Najbardziej rozchwytywane na rynku pracy w 2016 r. będą osoby z kompetencjami technicznymi średniego szczebla.                                                                                                W ich przypadku rozdźwięk między liczbą ogłoszeń w urzędach pracy, a grupą dostępnych kandydatów będzie największy. Zapotrzebowanie na zawody badane i prognozowane jest w ramach Barometru Zawodów. To ogólnopolskie zestawienie zawodów nadwyżkowych, zrównoważonych i deficytowych. Pod auspicjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Barometr koordynuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Na poziomie wojewódzkim robią to natomiast WUP-y. Ich przedstawiciele spotykają się z reprezentantami lokalnych pracodawców, firmami doradczymi i szkoleniowymi, agencjami pośrednictwa pracy. Urzędnicy uważnie analizują też własne zasoby i na podstawie zgromadzonych danych dają odpowiedź na nurtujące wielu pytanie: kto będzie miał pracę?                 

Oto zawody najbardziej deficytowe w województwie kujawsko-pomorskim.                                                       

 

Czytaj więcej o: To o nich pracodawcy będą walczyć w tym roku

Spotkanie z Klastrem Przemysłu Lekkiego

2015-12-17

 

W czwartek 10 grudnia przedstawiciele Grudziądzkiego Klastra Przemysłu Lekkiego spotkali się z gimnazjalistami. Promowano zawody: mechatronik i krawcowa oraz zaprezentowano działalność firm będących członkami Klastra.

Klaster tworzą:

 

Czytaj więcej o: Spotkanie z Klastrem Przemysłu Lekkiego

List do rodziców uczniów gimnazjum

2015-10-08

Szanowni Rodzice!

Wasze dzieci przygotowują się do jednej z ważniejszych decyzji w swoim życiu. Tą decyzją jest wybór szkoły ponadgimnazjalnej czy też zawodu. Proces podejmowania decyzji zapewne nie tylko dla Waszych dzieci, ale i dla Was, Rodziców, jest ekscytujący i trudny. Dlaczego? Choćby dlatego, że świat edukacji oraz pracy zmienia się dynamicznie. Nie wolno nam pozostawić dziecka bez  pomocy i wsparcia. Najgorsze bowiem, co możemy zrobić, to powiedzieć naszemu dziecku „rób co chcesz, to Twój wybór, to Twoja przyszłość”.

             W celu  podjęcia  decyzji dotyczącej dalszej drogi kształcenia, musimy  ustalić w rozmowie z dzieckiem, jak długo zamierza  się jeszcze uczyć....

Czytaj więcej o: List do rodziców uczniów gimnazjum

Warsztaty projektowania graficznego

2016-02-17

 

    

 

W naszej szkole doradca zawodowy,  organizuje  warsztaty  grafiki komputerowej dla gimnazjalistów, które prowadzi pan Zbigniew Kruczkowski z Firmy ZAMA PROJECT POLAND. Uczniowie na zajęciach zapoznają się z podstawami projektowania graficznego z wykorzystaniem odpowiednich programów komputerowych.                                                                                                                                               

 

Czytaj więcej o: Warsztaty projektowania graficznego