Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja

Artykuły

Nabór do klasy pierwszej Gimnazjum Nr 12 na rok szkolny 2016/2017.

2016-05-05

 

Nabór do klasy pierwszej Gimnazjum Nr 12 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Grudziądzu na rok szkolny 2016/2017.

 

1. W Gimnazjum Nr 12 utworzone zostaną 4 klasy pierwsze:

1a- ogólna

1b- realizująca dodatkowo program własny z zakresu informatyki

1c- realizująca dodatkowo program własny o tematyce europejskiej

1d- sportowa

  1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

1)        absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych, zamieszkałych w obwodzie szkoły,

2)        na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem szkoły, w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

  1. W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dyrektor ZSO 3 powołuje Komisję Rekrutacyjną, która wyłania kandydatów na podstawie następujących kryteriów:

1)        zamieszkiwanie kandydata na terenie gminy-miasto Grudziądz – 10 pkt.

2)        świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 5 pkt.,

3)        szczególne osiągnięcia na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – 3 pkt.,

4)        potwierdzona umiejętność gry na instrumencie - 4 pkt.,

5)        w ZSO Nr 3 uczy się rodzeństwo kandydata – 2 pkt.,

6)        nabór do klasy sportowej odbywa na podstawie regulaminu wewnętrznego dotyczącego naboru do klas sportowych.

 

Zasady rekrutacji do klasy pierwszej są następujące

 

-       na podstawie zgłoszenia rodzica/ opiekuna przyjmuje się absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie naszego gimnazjum

-       na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przyjmuje się absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem naszego gimnazjum, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

 

Terminy rekrutacji:

 

Od 11 maja (środa) 2016 do 10 czerwca 2016 (piątek), do godz. 15.00 – składanie zgłoszeń lub wniosków przez kandydatów do gimnazjum

 

Do 28 czerwca 2016 (wtorek), do godz.15.00 – składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń z OKE oraz potwierdzenie woli kandydata spoza obwodu

 

Do 5 lipca 2016 (wtorek), do godz. 15.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych do gimnazjum.


Do 22 lipca 2016 (piątek), do godz. 12.00 – ogłoszenie list kandydatów ostatecznie przyjętych do gimnazjum. obejmujących konkursy organizowane przez polskie związki sportowe 

Czytaj więcej o: Nabór do klasy pierwszej Gimnazjum Nr 12 na rok szkolny 2016/2017.