Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Udział w konferencji

Uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w konferencji przedmiotowo-metodycznej zorganizowanej przezWydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa Zawodowego Nauczycieli w Grudziądzu, która odbyła się 6 listopada 2018 r. w auli CKU w Grudziądzu. Wzięło w niej udział 133 nauczycieli biologii i geografii oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Podczas konferencji uczestnicy wysłuchali następujących tematów:

1. Znaczenie ochrony obszarowej dla zachowania różnorodności biologicznej

2. Bioróżnorodność okolic Grudziądza

3.  Działalność Grudziądzkiego Koła Polskiego Klubu Ekologicznego