Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja

Artykuły

Terminy

2017-05-05

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej nr 7

na rok szkolny 2017/18.

 

Rodzaj czynności

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Postępowanie rekrutacyjne

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podstawowej dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.

 

 

10.04.2017 r.

 

 

24.04.2017 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

25.04.2017 r.

 

 

10.05.2017 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym na żądanie dokumentów przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe

 

 

 

 

11.05.2017 r.

 

 

 

 

19.05.2017

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

22.05.2017 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.

 

22.05.2017 r.

 

29.05.2017 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

30.05.2017 r.

Czytaj więcej o: Terminy