Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja

 

Artykuły

Terminy

2017-05-05

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Podstawowej nr 7

na rok szkolny 2018/19.

 

Rodzaj czynności

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Postępowanie uupełniające

Postępowanie rekrutacyjne

Złożenie zgłoszenia o przyjęcie do szkoły podstawowej dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.

 

 

01.02.2018 r.

 

 

09.03.2018 r.

 

 

do 31.08.2018

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

12.03.2018 r.

 

 

26.03.2018 r.

 

 

17.04.2018-27.04.2018

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym na żądanie dokumentów przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy - Prawo oświatowe

 

 

 

 

27.03.2018 r.

 

 

 

 

30.03.2018

 

 

 

 

30.04.2018-08.05.2018

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

5.04.2018                             10.05.2018

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.

 

 

13.04.2018 r.

 

 

 

18.05.2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

16.04.2018                       21.05.2018

Czytaj więcej o: Terminy